Suomen PerinneJazz ry:n perustamisesta 10-vuotta

Jaakko Rinne oli suunnitellut aatteellisen yhdistyksen perustamista ja esitteli ajatuksen Seppo Hoville. Hovi kertoi ideasta mm. Raimo Hertolle, joka kutsui ryhmän jazzin ystäviä kotiinsa joulukuussa 2011 pohtimaan, miten perinteistä jazzia voitaisiin  kehittää ja edistää. Päädyttiin perustamaan yhdistys.

 

Perustamiskokous pidettiin 19.1.2012 Helsingissä Seppo Hovin kotona ja valittiin yhdistyksen ensimmäinen hallitus: Jaakko Rinne (pj), Matti Honkala (vpj), Raimo Hertto, Seppo Hovi, Pentti Lasanen, Pentti ”Pepe” Teirikari ja Kari Halonen (siht./rah.hoitaja). Lisäksi Sinikka Hovi kutsuttiin jäsenrekisterin hoitajaksi.

 

Suomen PerinneJazz ry rekisteröitiin 10.4.2012: ” Yhdistyksen tarkoituksena on perinteisen jazz-musiikin – erityisesti swing-musiikin vaaliminen, tunnettuuden ylläpitäminen sekä siihen liittyvän toimintakulttuurin säilyttäminen ja edistäminen.”

 

Yhdistyksen jäsenistö kokoontui ensimmäiseen vuosikokoukseensa 30.5.2012 Vantaalle. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Riikonen. Hallituksen jäseniksi tulivat perustamiskokouksessa valitut henkilöt.

 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Riikonen ja varalle Anne Jääskeläinen. Yhdistyksen kunniajäseniksi kutsuttiin Erik Lindström ja Ossi Runne.

 

SPJ hallitus 2012, Jaakko Rinne (vas.), Raimo Hertto, Matti Honkala, Pentti Lasanen (1936-2021), Kari Halonen, Seppo Hovi ja Pepe Teirikari